Vimmerby fibernät AB´s stadsnät

Klart med utbyggnad av fibernätet i Vimmerby kommun

Nu står det klart med en utbyggnad av fibernätet i Vimmerby kommun. Under november kunde konstateras att man fått tillräckligt många beställningar från fastigheter med permanentboende samt att projekttiden förlängs till hösten 2022.

Vimmerby Fibernät AB har under året, tillsammans med Sevede fiberförening, arbetat för att komma vidare med det så kallade Sevedeprojektet, vilket gått i stå då tidigare fibernätsbyggare dragit sig ur processen.

 Men nu står det alltså klart med en utbyggnad av fibernätet i Vimmerby kommun sedan Vimmerby Fibernät AB fått klartecken att ta över projektet och fullfölja byggnationen. Under november kunde konstateras att man fått tillräckligt många beställningar från fastigheter med permanentboende samt att projekttiden förlängs till hösten 2022.

 Torbjörn Svahn, VD Vimmerby fibernät AB:

- Vi kommer nu att påbörja projekteringen av nätet med sikte på att färdigställa anslutningarna till kunderna senast under hösten 2022. Finns det kunder inom området som ännu inte beställt så finns det fortfarande lite tid kvar för efterbeställningar, säger Torbjörn.

Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande:

- Från kommunens sida är vi naturligtvis glada över att nu kunna ta ytterligare steg mot en utbyggnad av fibernätet och därmed kunna erbjuda fler hushåll och företag bredbandsfiber. Mycket arbete kvarstår för att täcka hela kommunen men där är vi helt beroende av att staten skjuter till mer medel, säger Jacob.

 

Behöver ni installationshjälp? https://vimmerby.zmarket.se/privat/ovrigt#/manFilters=222&pageSize=1000&orderBy=10&pageNumber=1

OBS! kunder som bor i Vimarhems hyresbestånd i Tuna och Locknevi ni kommer att få information om när ni kan beställa tjänst. Så aktivera inga tjänster i nuläget.

Ett kraftfullt, snabbt och driftsäkert sätt att kommunicera med olika media - så kan vårt stadsnät beskrivas. Kapaciteten är näst intill obegränsad och ger en snabb, säker och kostnadseffektiv anslutning till omvärlden. Dessutom höjer en anslutning värdet på din fastighet och sänker dina löpande kostnader för teve, bredband och telefoni.

Det är en klok och långsiktig investering för dig. Vårt stadsnät är öppet och ger dig tillgång till ett brett utbud av marknadsledande tjänsteleverantörer. Du väljer själv din leverantör och de tjänster du är intresserad av via beställningsportalen Zmarket

Vår kommunikationsoperatör Zitius samarbetar med många leverantörer.
Här hittar ni bra bredbandserbjudande https://vimmerby.zmarket.se/privat/bredband

Vid eventuellt problem med uppkoppling eller tv-signal via er fiber. Kontakta alltid er leverantör först.

 

OBS! Ny anslutningsavgift fr o m 2020-04-01. Se mer under menyn nyheter.

Läs årsredovisningen för Vimmerby Fibernät AB. 

 

Kontakt
Kontaktuppgifter hittar du här.

 

Senast uppdaterad 2020-12-04