Vimmerbyfiber stadsnät


Ett kraftfullt, snabbt och driftsäkert sätt att kommunicera med olika media - så kan vårt stadsnät beskrivas. Kapaciteten är näst intill obegränsad och ger en snabb, säker och kostnadseffektiv anslutning till omvärlden. Dessutom höjer en anslutning värdet på din fastighet och sänker dina löpande kostnader för teve, bredband och telefoni.

Det är en klok och långsiktig investering för dig. Vårt stadsnät är öppet och ger dig tillgång till ett brett utbud av marknadsledande tjänsteleverantörer. Du väljer själv din leverantör och de tjänster du är intresserad av via beställningsportalen Zmarket

Vart vänder jag mig om någon av mina tjänster ej fungerar? Frågor och svar

Observera: Zmarket Vimmerby har nu även Telia som tjänsteleverantör.

Sedan den 1 juli 2017 finns Christer Sjöstedt anställd som fibersamordnare på Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB). Vimmerby kommun har tecknat ett avtal där VEMAB tillhandahåller beställarfunktionen gentemot ITSAM. Tanken är också att VEMAB ska initiera utbyggnader där det är som mest kostnadseffektivt och där intresse från fastighetsägare finns. Du är välkommen att ta kontakt med Christer på 0492-76 93 49 eller fiber@vimmerby.se om du är intresserad av fiber.

 Senast uppdaterad 2017-12-14