Här kan du ladda ner blanketter som behövs för att beställa fiber till din fastighet.

Fiberbeställning

Ladda hem, skriv ut, fyll i och skriv under dessa blanketter när du vill beställa fiberanslutning.

Du laddar hem filerna genom att hålla pekaren över filnamnet, klicka med höger musknapp och i menyn som då dyker upp välja "Spara mål som ...".

För att öppna filerna krävs det fria programmet Adobe Reader. Om du inte redan har det på din dator kan det hämtas från Adobe.

Intresseanmälan Fiber
Blanketten Fiberbeställning skickas in i 1 exemplar. Observera att vi måste ha den i original, så den ska skickas med post (se adressen nedan).

Markupplåtelseavtal
Blanketten Markupplåtelseavtal måste du skicka in i 2 exemplar. Den ska vara underskriven av samtliga fastighetsägare, det räcker alltså inte med bara en fastighetsägare. Mycket viktigt! 

Instruktionen Markanvisning anvisar hur du ska göra med mark- och schaktarbeten för bredbandsanslutning. 

Adress att skicka in blanketterna till:

Vimmerby Fiber/Fibersamordnarkontoret
Kommunalförbundet ITSAM
Storgatan 36 A
590 36 KISA
 
Har du inte själv möjlighet att skriva ut dokumenten? Mejla oss ditt namn och adress så skickar vi utskrifter till dig. (fiber@vimmerby.se)
Senast uppdaterad 2017-05-23