Frågor och svar


Vad är ett stadsnät?

Ett stadsnät är ett fibernät/bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Stadsnät byggs numera på fiberoptik det vill säga infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd.

Stadsnäten är öppna nät, vilket innebär att olika tjänsteleverantörer kan använda nätet på konkurrensneutrala villkor.

Vad är ett öppet nät?

I det öppna nätet är det ingen operatör eller nätägare som bestämmer vad du som kund ska få tillgång till. Här råder fri konkurrens och olika tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor. Du har full valfrihet att välja de tjänster du vill ha och kan när du vill byta.

Vad är ett slutet nät?

Ett slutet nät driftas av en och samma tjänsteleverantör och du kan inte välja en annan om du skulle bli missnöjd.

Varför ska du ansluta dig?

Tre skäl att ansluta sig:

  • Valfrihet och öppenhet. Med kommunalt nät väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du vill sluta avtal med och hur länge. Vimmerbys kommunala stadsnät har idag flera olika tjänsteleverantörer som du kan välja mellan där du får tillgång till hela utbudet till bästa prestanda och pris. Det är enkelt att byta leverantör om du skulle bli missnöjd eller vill avsluta ett abonnemang.
  • Säkerhet och trygghet. En fiberanslutning till Vimmerbys kommunala fibernät ger dig prestanda som i stort sett är obegränsad. Du investerar i en framtidssäker lösning med en hög och utbyggnadsbar kapacitet, leveranssäkerhet och hög valfrihet. Vimmerbys kommunägda infrastruktur kommer till nytta för enskilda och näringsidkare.
  • Ökad effektivitet och nya möjligheter. Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Via Vimmerbys kommunala fibernät kan du också utveckla dina affärsmöjligheter. Kanske har du en tjänst du vill leverera?

Senast uppdaterad 2016-07-11

Filtrera efter kategori