Övrig landsbygd

 


Vimmerby kommun har sedan 2012 satsat på fiberutbyggnad i kommunen. Det finns ett stort stamnät som idag säkrar tillgången till öppen fiber till stora delar av kommunen och kommunala verksamheter som skolor och äldreboenden. Kommunen vill fortsätta utbyggnaden mot regeringens mål att 90 procent av kommuninvånarna ska ha tillgång till fiber om minst 100 megabit per sekund år 2020. Kommunens nuvarande ekonomiska förutsättningar påverkar takten och var i kommunen utbyggnad kan ske.

Alla fastigheter i Vimmerby komun är välkomna att beställa fiberanslutning. Efter din anmälan kommer vi se över möjligheten för att ansluta er fastighet.

Anslutningskostnad för enfamiljshus är med egengrävning på tomt 18 490 kronor.

Ladda ner intresseanmälan, som du fyller i och skickar in till:

Vimmerby Firbernät AB
598 81 VIMMERBY

Märk med "Fiberanslutning"

Du behöver också ordna med ett markupplåtelseavtal. Skriv ut i två exemplar och se till att alla berörda fastighetsägare skriver under innan du skickar in avtalet.

Markupplåtelseavtal (skickas in i två exemplar). Du hittar detta under Blanketter ovan.

Länsstyrelsen har beviljat stöd

Vimmerby kommun har ansökt om stöd för fiberutbyggnad hos länsstyrelsen i Kalmar län. Länsstyrelsen har beviljat stöd för ett av de tre sökta områdena. Det är nordvästra delen (Sevede) av kommunen. Vi arbetar nu med frågan hur detta kan nyttjas på bästa sätt för kommunens invånare.

Redan färdiga områden på landsbygden

Via kommunalt, statligt och EU-stöd har utbyggnad skett i form av stam- och accessnät på landsbygden. Redan utbyggda områden är:

  • Djursdala (bygalag)
  • Djurstorp (bygalag)
  • Ljusnefall (byalag)
  • Pelarne (byalag)
  • Rumskulla (byalag) pågående arbeten under 2016
  • Skäfshult (byalag)

Senast uppdaterad 2018-04-27.