Sevede


Vimmerby Fibernät AB har fått uppdraget att ansluta fiber till Sevedeområdet och därför har vi nu formulerat ett fördelaktigt erbjudande till er som bor i området. Detaljerna i erbjudandet kan ni läsa om här bredvid. 

Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat statligt bidrag för utbyggnad av fiber i ert område. En förutsättning för att vi ska kunna ta del av detta bidrag och genomföra projektet är att vi får en anslutningsgrad på minst 85%. Därför är det viktigt att ni använder blanketten som bifogas detta brev för att lägga er beställning för fiberanslutning. 

Mer information kommer skickas ut när vi når den anslutningsgrad som krävs på minst 85%. För att få svar på ytterligare frågor är ni välkomna att besöka vår hemsida www.vimmerbyfiber.se eller kontakta fibersamordnare Christer Sjöstedt.

Har du inte fått utskicket från oss? Hör av dig via kontaktuppgifterna nedan. 

Telefon: 0492-76 93 49 
E-post: christer.sjostedt@vimmerby.se


Erbjudande*

• Anslutningsavgiften kommer vara 30 000 kr inkl moms (för extra huskropp 10 000 kr inkl moms).

• Installation ända in i huset, klart att koppla in. 

• Det finns möjlighet till finansiering med avbetalning på 24 månader. Information om detta bifogas.

• Förvald tjänsteleverantör Telia i 12 månader med förmånligt avtal (398:-/mån), därefter är valet av leverantör fritt.** 

  • 100/250/500 Mbit/s

  • TV-paket Lagom med 20 kanaler

  • Fri startavgift och nödvändigt aktiv utrustning ingår

  • Efter bindningstiden är kunden fri att välja annan leverantör eller ändra i Telias tjänst

  • Priset återgår till normal taxa efter bindningstid, om man väljer att behålla Telia. 

• Byggstart hösten 2020

 

 

*  Erbjudande gäller vid anslutningsgrad på 85%

** Nätet är öppet och du har möjlighet att välja annan leverantör utöver erbjudandet. 

Vimmerby fibernäts generella taxor finns att läsa här

Beställning

Ladda ner beställningsblanketten här (eller fyll i den blankett som ni har fått bifogad i utskicket), fyll i och skicka i bifogat svarskuvert alternativt till:

Vimmerby Firbernät AB
598 81 VIMMERBY

Märk med "Fiberanslutning Sevede"

 

Länsstyrelsen har beviljat stöd

Vimmerby kommun har ansökt om stöd för fiberutbyggnad hos länsstyrelsen i Kalmar län. Länsstyrelsen har beviljat stöd för ett av de tre sökta områdena. Det är nordvästra delen (Sevede) av kommunen. Vi arbetar nu med frågan hur detta kan nyttjas på bästa sätt för kommunens invånare.

Senast uppdaterad 2020-06-09.