Södra Vi tätort


Alla fastigheter i Södra Vi samhälle är välkomna att beställa fiberanslutning. Efter din anmälan kommer vi att ta kontakt för att bestämma tidpunkt för fastighetsgrävning, fibrering och anslutning. 

Vad kostar det?

Anslutningskostnad för enfamiljshus är med egengrävning på tomt 18 490 kronor.

Ladda ner intresseanmälan, som du fyller i och skickar in till:

Vimmerby Firbernät AB
598 81 VIMMERBY

Märk med "Fiberanslutning"

Du behöver också ordna med ett markupplåtelseavtal. Skriv ut i två exemplar och se till att alla berörda fastighetsägare skriver under innan du skickar in avtalet.

Markupplåtelseavtal (skickas in i två exemplar). Du hittar detta under Blanketter ovan.

Senast uppdaterad 2018-04-27.