Storebro tätort


Alla boende i Storebro samhälle är välkomna att beställa fiberanslutning. Sista datum för beställning är den 31 oktober 2016. All grävning och kanalisation är färdigställd.

Efter din anmälan kommer vi att ta kontakt för att bestämma tidpunkt för fastighetsgrävning, fibrering och anslutning. 

Vad kostar det?

Anslutningskostnad för enfamiljshus är 18 490 kronor.

Ladda ner intresseanmälan, som du fyller i och skickar in till:

Vimmerby Energi & Miljö AB
598 81 VIMMERBY

Märk med "Fiberanslutning"

Du behöver också ordna med ett markupplåtelseavtal. Skriv ut i två exemplar och se till att alla berörda fastighetsägare skriver under innan du skickar in avtalet.

Markupplåtelseavtal (skickas in i två exemplar) 

Senast uppdaterad 2017-08-08