Vimmerby tätort

Vimmerby kommun ser i dagsläget ingen möjlighet till att erbjuda villafastigheter anslutning till det kommunala öppna fibernätet. De personer som tidigare beställt eller anmält intresse för fiber och inte fått det levererat, har fått information via brev.

Kommunen vill fortsätta utbyggnaden mot regeringens mål att 90 procent av kommuninvånarna ska ha tillgång till fiber om minst 100 megabit per sekund år 2020. Kommunens nuvarande ekonomiska förutsättningar påverkar takten och var i kommunen utbyggnaden ska ske.

Vi kommer att bygga ut nätet allt eftresom intresseanmälningarna kommer in och motsavarar ett argument för att förtäta fibernätet.

Skicka in intresseanmälan.

Ladda ner intresseanmälan, som du fyller i och skickar in till:

Vimmerby Energi & Miljö AB
598 81 VIMMERBY

Märk med "Fiberanslutning"